jol
  • Heim
  • Viðburðapottur Jólaborgarinnar 2022

Viðburðapottur Jólaborgarinnar 2022

Borgin okkar auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Viðburðapotti Jólaborgarinnar til viðburða í miðborg Reykjavíkur á aðventunni.

Markmið verkefnisins er að efla mannlíf, hjálpa til við að koma fólki í jólaskap og styðja þannig við fyrirtæki; verslun, veitingastaði og aðra þjónustu á svæðinu. Viðburðirnir lífga upp á miðborgina borgarbúum og gestum til ánægju og yndisauka á aðventunni. 

Helstu skilyrði fyrir styrkveitingu:

• Verkefnið skal fara fram í miðborginni.

• Verkefnið skal glæða borgina lífi og varpa ljósi á fjölbreytileika miðborgarinnar - ekki er verra ef viðburðir fara fram á nýjum svæðum (s.s. Steinbryggjan, torg við Tollhúsið, Óðinstorg ofl).

• Verkefnið skal fara fram á tímabilinu frá 27. nóvember til 23. desember.

• Margir fái að njóta, höfða til alls aldurs og sé þátttakendum að kostnaðarlausu.

Ekki eru veittir styrkir vegna jólamarkaða ýmis konar né markaðssetningu einstaka reksturs.

Hægt er að sækja um styrk að hámarki 400.000 kr.

Skriflega umsókn skal senda sem viðhengi á netfangið midborgin@reykjavik.is og skal sameina umsókn og fylgigögn í eitt pdf-skjal, sé um fleiri en eitt skjal að ræða.

Í umsókn skal koma fram:

• Nafn umsækjanda, kennitala, netfang og símanúmer

• Upphæð sem sótt er um

• Lýsing á verkefni og markmið þess

• Tímarammi verkefnisins

• Fjárhagsáætlun verkefnisins

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2022.

Fyrir verkefni sem eiga að fara fram eftir áramót er bent á Miðborgarsjóðinn https://reykjavik.is/midborgarsjodur

Christmas City event fund

The Christmas fund is open to submissions for grants for events in downtown Reykjavík during advent.

The fund is to promote the city centre, and its variety and thus support companies; shops, restaurants and other services in the area to encourage city residents and other visitors to experience the city centre and get into the holiday spirit.

Main conditions for grants:

• The project should bring the city to life and shed light on the diversity of the city centre.

• The project will take place from November 27th - December 23rd.

• Many people get to enjoy and it is free for participants. Grants are not given for Christmas markets or the promotion of individual businesses.

The maximum amount of grants is ISK 400,000.

A written application shall be sent as an attachment to the e-mail address midborgin@reykjavik.is and the application and supporting documents shall be combined into one pdf file, if there is more than one document.

The application must state the following:

• Applicant's name, ID number, email address and telephone number

• Amount applied for

• Detailed description of the project and its goals

• Time frame of the project

• Project budget

The application deadline is November 16, 2022.

 

#borginokkar